1983

 

 

 

 

 

Mostra d'indumentària tradicional al pavelló de la Generalitat Valenciana a la Fira de Mostres Internacional de València.

Edició del Disc de Les Noces

Guanyem un premi-ajuda dins del "Concurs de Promocions Teatrals" de la Diputació de València, de l'espectacle Les Noces, queestrenem l'1 de juny d'aquest any al Teatre Principal de València.