1984

 

 

 

 

 

Participem en la Campanya teatral de "Sagunt a Escena"

Ens presentem al Festival Internacional de Folklore celebrat al Ferrol.

  Representem a València en el Festival de Folklore de la Corona d'Aragó, celebrat en Castelló de la Plana

Membres del grup imparteixen cursets per a professors depenents de l'institut de Ciències de l'Educació ICE.