CARRER MAJOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENASSAL EN CARNESTOLTES

 

La transmissiò dels costums ès la Ilavor mès fructifera d'arrelament al poble que tota persona pot sembrar entre els seus fills.

 

     Ès per això que he arribat amuntar este espectacle, perque dia a dia, d'any en any, ma mare, Conxa Machi i les amigues del poble, Elvira la «Mitja Lluna» i la senyora Conxa «La Blanca» quan s'ajuntaven, la boca s'els omplia de parlar de Benassal. Succeit a succeit, festa a festa, tot passava per davant de mì, que escoltant-les em quedava bocabadat. AIs meus ulls, aquella pinya compacta que formaven, aquelles rialles i fins i tot alguna Ilàgrima, era tot un arxiu. Aixì, ara, junt amb el Ilibre «Les Festes de Benassal» de CarIes Salvador:; amic de totes elles, he pogut compondre i reflectir teatralment allò que podria ser la contalla d'un arrier en unes imaginàries carnestoltes.

 

     Aquesta Ilavor de transmissiò materna es fonamental per a la subsistencia d'un poble i la tenim representada en Matilde Salvador que en les seues composicions musicals ha representat el sentit de la gent del nostre pais. Per això en la seua persona volem fer homenatge a tantes i tantes Conxes, Blanques i Mitjes Llunes que ens han passat el millor que tenien L'ànima del nostre poble.